Prodejní galerie Kubista

Galerie Kubista, která byla otevřena na konci roku 2002 v exkluzivní lokalitě v přízemí domu U Černé Matky Boží v historickém centru metropole, je jediným specializovaným obchodem svého druhu v Praze, České Republice.Za krátkou dobu své existence si získala široký okruh zákazníků domácích, ale i rozsáhlou klientelu zahraniční. 

Všichni oceňují, že v domě v jehož vyšších patrech sídlí muzeum českého kubismu a věrně rekonstruovaná Grand Café Orient mohou jako na jediném místě v Praze koupit originály, repliky i unikáty inspirované klasickým českým designem, převážně období českého kubismu a art deco

V poslední době, v předvečer svého pětiletého výročí, prodělává galerie Kubista mnoho významných proměn, neboť její kolektiv naplňuje krok za krokem novou koncepci, která si klade za cíl několik základních kroků.

Hlavní ideou, inspirovanou několikaletými zkušenostmi z provozu, je záměr vytvořit sofistikované a přívětivé prostředí pro návštěvníky expozice kubismu Národní galerie aby vstoupovali do prostoru komornějšího, zabydleného originálním nábytkem i předměty denní potřeby. Každý tak může pobýt, nasát atmosféru či posedět v intimním prostředí mezi originály významných autorů české kultury Bohumila Kubišty, Aloise Wachsmanna, Otto Gutfreunda, Václava Špály i dalších...

Kolektiv galerie usiloval vybudovat organickou součást domu s respektem k tradici i prostor odlišný od komerčních galerií a obchodů s designem, kterých více či méně stejných, je v naší metropoli nepočítaně. 

Jednou z tužeb, které nás vedly, bylo přání, aby se k nám spoluobčané i turisté vraceli především načerpat informace, inspiraci v prostředí, které se vymyká svou atmosférou a klidem, tempu města kolem. Za hlavní úkol jsme si vytyčili co nejširší rámec služeb pro naše návštěvníky. Komerční hlediska jsme nepodcenili, ale naopak se ukázalo, že široké služby jsou ku prospěchu všem, kteří se k nám opakovaně vracejí.

Dalším cílem, který se podařilo realizovat, byl úkol najít, oslovit a iniciovat ke spolupráci další spolupracovníky a umělce. Sortiment se nám od založení podařilo rozšířit téměř pětinásobně. Začali jsme spolupracovat s významnými jmény a značkami současného českého umění a designu i s čerstvými absolventy a studenty uměleckých škol.

Ve spolupráci s NG jsme dále rozšířili kolekce pohlednic a plakátů s významnými díly první poloviny 20. století.

Kromě exkluzivních číslovaných kolekcí značky Kubista dále rozmnožujeme řadu balicích papírů, tapet, odborného literatury, ale i nově zavádíme doplňky bytového textilu. V současné době vychází další z cyklu map zaměřených na významné památky architektonických epoch Prahy. Po českém kubismu je to art deco. Připravujeme secesi a funkcionalismus. 

Ve spolupráci se společností Reklast vzniká nová edice Kroky, která si klade za cíl vydávat drobné publikace s novými pohledy, reflexemi a texty zabývajícími se minulostí v kontextu následných dějinných událostí. Jedná se o snahu přinést co nejširšímu spektru zájemců dostupné formáty od současných odborníků a kunshitoriků.

 
 
eShop Kubista